Obec Zlatá Baňa 

22. 08. 2018 |
Meniny má Tichomír
Úvod

Oznam o zákaze vstupu na strelnicu

Oznam o zákaze vstupu na strelnicu

Informácie k voľbám do orgánov miestnej samosprávy - 2018

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky dňa 6. júla 2018 rozhodnutím č. 203 vyhláseným dňa 10. júla 2018 v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania na sobotu 10. novembra 2018. 

Uznesenie Obecného zastupiteľstva Obce Zlatá Baňa ku konaniu volieb do orgánov samosprávy v roku 2018

Informácie pre voličov k voľbám

 

Celý článok

Správa nezávislého auditora ta rok 2017 a výročná správa

Výročná správa za rok 2017

Správa audítora za rok 2017

Malé ihrisko

Obecné zastupiteľstvo obce Zlatá Baňa na svojom 40. zasadaní konanom dňa 6. apríla 2018 schválilo zámer na vybudovanie malého certifikovaného detského ihriska s odpočinkovou zónou pre rodičov. Obec zastúpená starostom, pánom Marošom Železníkom po verejnom obstrávaní vysúťažila dodávateľa jednotlivých komponentov a osadenie ihriska.

Prípravné práce v najväčšej miere vykonali starosta obce s občanmi a zároveň poslancami obecného zastupiteľstva pánmi Marekom Hudákom a Jánom Koložim i s pracovnímkmi verejnoprospešných prác.

Dňa 15. júna 2018 bolo malé detské ihrisko uvedené do života.

Pozrite si obrázky z prípravných prác i z hotového diela a prijmite pozvanie obce na posedenie v blízkosti hier vašich ratolestí.

Nezabúdajte na bezpečnosť detí, neničte a nepoškodzujte náš spoločný majetok, oboznámte sa  a dodržiavajte prevádzkový poriadok.

Aj tento priestor je z dôvodu ochrany nášho spoločného majetku snímaný kamerovým systémom.

Prajeme Vám príjemne strávené chvíle, prípadné nápady na zlepšenie zasielajte na obecný e-mail.

komplet

celok

lavicka

prace1

prace2

Poriadok

Žiadosť o výplatu príspevku rodičom školopovinných detí

 

V zmysle uznesenia č.184/2017 Obecné zastupiteľstvo Obce Zlatá Baňa na svojom 37. zasadani, schválilo poskytnutie finančného príspevku pre rodičov detí, ktoré navštevovali predškolské zariadenie v uplynulom školskom roku.

Podmienky na poskytnutie plnenia  nájdete v nižšie uvedenom uznesení

 Uznesenie č.184/2017 

Stiahnite si a vyplňte toto tlačivo, ktoré je dostupné aj v kancelárii obecného úradu. Vyplnené tlačivo v papierovej forme doručte v termíne uvedenom v uznesení na obecný úrad do podateľne, vrátane potvrdení o návšteve dieťaťa alebo detí v predškolskom zariadení, alebo ho zašlite v elektronickej forme na adresu Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. , pričom si žiadosť zašifrujte vhodným spôsobom, vzhľadom na citlivosť osobných údajov uvedených v žiadosti, šifru potom zašlite znova na tú istú e-mailovú adresu osobitným e-mailom, teda nie spolu so žiadosťou. Nezabudnite odoslať aj naskenované potvrdenia o návšteve detí v predškolskom zariadení.

Žiadosť o príspevok na dieťa, ktoré navštevuje MŠ

Ako narábať s odpadom?

Stlač odpad ušetríš-1

Zvozový kalendár na rok 2018

Zvoz odpadu pre rok 2018

 

Stlač odpad ušetríš-1

OnLine kamera

On Line kamera Obec Zlatá Baňa

 Aktuálny stav:

Celý článok

Informácie pre občanov Zlatej Bane

Važení spoluobčania !

V týchto dňoch ste dostali do Vašich schránok letáčik s prihláškou a súhlasom na založenie Vašich mobilných telefónnych čísel a e-mailových schránok do zariadenia v majetku obce Zlatá Baňa, ktorým Vás obec bude informovať o najdôležitejších udalostiach v obci, ale aj Vám zašle krátky e-mail a sms napríklad o plánovanom pristavení veľkokapacitného kontajnera, alebo blížiaceho sa dňa vývozu komunálneho, či separovaného odpadu.

Vzhľadom na Vaše pracovné vyťaženie ponúkame Vám možnosť vyplniť prihlášku so súhlasom aj elektronicky.

Prihlášku si stiahnite TU a vyplnenú ju zašlite e-mailom na Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Váš obecný úrad

 Zlatá Baňa

Stránkové hodiny OcÚ

document-page-001

th 

 

Tu nájdete hlásenia nášho rozhlasu, ktoré ste si naživo nestihli vypočuť 

Zmeškané hlásenia MR

-------------

OnLine kamera