Vitajte na stránkach
obce Zlatá Baňa

Zlatá Baňa vznikla v chotári obce Lesíček v 2. polovici 18. storočia. Táto obec sa prvýkrát písomne spomína v roku 1550. Samostatnosť získala v polovici 19. storočia. Neúspešné pokusy o ťažbu zlata v rokoch 1730 - 1861 sa skončili vybudovaním erárneho podniku na ťažbu hliny a výrobu kachieľ, ktoré boli známe v celom Rakúsko - Uhorsku... Čítať viac

Prečo nás navštíviť?

Drevený megafón
Bežecká stopa

Opálové bane

Aktuality

Napísané , autor:

Predajňa COOP Jednota bude v našej obci z dôvodu čerpania dovolenky zatvorená od 01.08.2022 do 07.08.2022.

Čítať viac
Napísané , autor:

Inflačná pomoc – ako o ňu požiadať? – na stiahnutie

Čítať viac
Napísané , autor:
Čítať viac
Napísané , autor:

Obec Zlatá Baňa v zmysle zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov vyhlasuje VOĽBY hlavného kontrolóra obce Zlatá Baňa Obecné zastupiteľstvo Obce Zlatá Baňa určilo na 21. zasadnutí OZ dňa 29.06.2022 Uznesením č. 130/2022 … Pokračovať v čítaní

Čítať viac
Napísané , autor:

V dňoch od 11.07.2022 do 15.07.2022 bude Obecný úrad v Zlatej Bani zatvorený z dôvodu čerpania dovolenky. Za pochopenie ďakujeme. starosta obce   V nevyhnutnom prípade volajte na tel.č.: 0908 643 585 (zástupca starostu)

Čítať viac