Obec Zlatá Baňa 

21. 01. 2017 |
Meniny má Vincent
Úvod

Oznam o uzavretí strelnice Ruská Nová Ves

V súlade s Plánom činnosti na mesiac január 2017 dopĺňame uzavretie.

Uzavretá PCS Ruská Nová Ves na deň 26.1.2017 od 13.00 do 22.00 hod.

 

 
 

 

 

Podujatie v PKO Prešov pre deti

Cisárove nové šaty
22.01.2017 o 16:00
PKO - Čierny orol 

Nové prešovské profesionálne DIVADLO KOMIKA uvádza v spolupráci s PKO Prešov rozprávku.
Vstupné 4,- €
VIAC INFO NA: http://www.pkopresov.sk/podujatia/item/4167-cisarove-nove-saty.html

Novoročný príhovor strarostu

Vážení spoluobčania!

Dovoľte mi, aby som sa Vám prihovoril pri príležitosti začiatku nového roka 2017. Odbitím polnoci sme oslávili a privítali nový rok. V kruhu svojich priateľov a najbližších sme si popriali veľa zdravia, šťastia a mnoho ďalších želaní.

Na prahu nového roka sa chcem úprimne poďakovať všetkým , ktorým záleží na rozvoji našej obce a ktorí sa v uplynulom roku akýmkoľvek spôsobom pričinili o jej rozvoj a zveľadenie. Mnohé veci v našej obci je potrebné vybudovať, vylepšiť a skrášliť. Na to je však potrebné vynaložiť veľa úsilia, práce, ale i dobrej vôle, ochoty, tolerancie a spolupráce. Verím a viem, že iba spoločnými silami sa nám to podarí.

Na záver mi dovoľte krátky vinš:

Šťastný Nový rok chcem Vám priať, aby človek človeka vždy mal rád, aby jeden druhému vždy viac šťastia prial, aby nový rok 2017 za to stál.

S pozdravom, Váš starosta

Zvozový kalendár na rok 2017

 Vývoz odpadu na rok 2017

Oznámenie o strategickom dokumente

Link

Oznam o strategickom dokumente

Koledníci 2016

alt

Dňa 25.12.20126 naše príbytky navštívili koledníci.

Priniesli nám Dobrú Novinu a  želali nám samé dobré veci.

Oznámili nám, že sa Kristus narodil, všetok svet vyslobodil a dary lásky štedro rozdelil.

Z výťažku verejnej zbierky podporí Dobrá novina 2017 viaceré rozvojové projekty, vytvárajúce podmienky na dôstojný život detí, mladých ľudí, dospelých rodín a komunít v krajinách subsaharskej Afriky.

Ďakujeme !

Audit verejného vodovodu obce Zlatá Baňa

Audit - správa

 

Celý dokument "Audit verejného vodovodu obce Zlatá Baňa" je k nahliadnutiu na OcÚ

Slovenské Opálové bane

Slovenské Opálové bane

Lokalita

Lokalizácia: Prešovský kraj, okres Prešov, Červenica

GPS: N48°54'26'' E21°27'34''

 

Unikát zvaný Slovenský opál

 

Celý článok

Register Firiem