Nerobme si z našej obce smetisko!

Pred nedávnom sme osadzovali tabule pre návštevníkov obce katastra Zlatá Baňa, aby nezanechávali odpadky a neporiadok v prírode.

Chceli by sme upozorniť aj našich občanov, aby sa touto tabuľou riadili a nerobili čierne skládky smetiska v obci a katastri ako napríklad časť nášho územia Rúbane.

Prosíme občanov, ktorí sú svedkami vytvárania nelegálnych skládok, aby nás informovali na tel. čísle 0911 607 034.

Nerobme si z našej obce smetisko. Ďakujeme.

Starosta obce.