Celoplošné testovanie na COVID 19 v našej obci – 2. kolo

V nedeľu 8. novembra 2020 od 8:00 do 20:00 hod. prebehne v našej obci vládou pripravované celoplošné testovanie na COVID 19. Aby ste predišli dlhému čakaniu dodržiavajte nasledovný harmonogram podľa abecedy. ĎAKUJEME!