Opatrenia na zabezpečenie kontroly a zabránenia šírenia afrického moru

Opatrenia na zabezpečenie kontroly a zabránenia šírenia afrického moru v infikovanej a vysokorizikovej oblasti pre nekomerčné chovy – drobnochovy vrátane chovov s 1 ošípanou – na stiahnutie