Oznam – Lesy SR

Lesy Slovenskej republiky, š. p. Odštepný závod Prešov, Lesná správa Kokošovce upozorňujú, že od 8. 2. 2021 sa bude vykonávať spracovávanie vetrovej kalamity v lesných porastoch na lokalitách Pusté pole, Čierna hora, Malá delňa, Chabzova, Rácova.
V tejto súvislosti prosíme obyvateľov obce, turistov a návštevníkov lesa o maximálnu opatrnosť počas prác a pochopenie.
Za vzniknuté obmedzenia sa ospravedlňujeme.
Ďakujeme.
Ing. Stanislav LELÁK, Lesná správa Kokošovce