Čistenie komínov

Dňa 18. septembra 2021, t.j. v sobotu, budú v našej obci pracovníci kominárstva čistiť komíny a vykonávať kominárske práce.
Kto má záujem o tieto služby, nech sa prihlási telefonicky na OcÚ v Zlatej Bani do piatku, 17. septembra 2021 do 12:00 hod.