Pozor na zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo HaZZ Prešov dňa 24. marca 2022 čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov.