Bezplatná prímestská autobusová doprava v rámci pomoci obyvateľom z Ukrajiny

V rámci pomoci obyvateľom z Ukrajiny, ktorí nachádzajú útočisko na území Slovenskej republiky je poskytovaná bezplatná prímestská autobusová doprava zmluvnými dopravcami Prešovského samosprávneho kraja. Z dôvodu potreby jasnej identifikácie týchto cestujúcich je potrebné potvrdenie o návšteve základnej alebo materskej školy, ktoré bude slúžiť ako doklad pre bezplatnú dopravu – teda jasne uvedené meno žiaka, miesto pobytu teraz, škola, miesto pobytu na Ukrajine (stačí mesto) a ďalšie informácie tak, aby nemohlo dôjsť k zámene žiaka s iným žiakom, ktorý nie je odídenec.

Pre tieto potreby môžete použiť vzor tlačiva – na stiahnutie.