Pozor na zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo HaZZ Prešov dňa 20. júna 2022 vyhlásilo čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov – na stiahnutie