Oznam ku vývozu komunálneho odpadu

Vážení občania,
z dôvodu znižovania nákladov na odvoz komunálneho odpadu Vám oznamujeme, že od
začiatku mesiaca júl 2022 t.j. od 01.07.2022 bude zber komunálneho odpadu zabezpečovaný len zo smetných nádob označených nálepkou firmy KOSIT 2022.

Komunálny odpad vo vlastných taškách, vreciach zbieraný nebude.

V prípade, ak Vám Vaša zberná nádoba nepostačuje, budete mať možnosť zakúpenia
označených 120 litrových vriec na komunálny odpad na obecnom úrade.
Cena za 1ks – 120 litrové vrece = 1,75 €

Za porozumenie ďakujeme.

Maroš Železník
starosta obce