Pozvánka na 3. zasadnutie OZ

Pozvánka na 3. zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 30. marca 2023 (štvrtok) o 17:30 hod.