Verejná vyhláška

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie územného konania pre líniovú stavbu: „NN prípojky Zlatá Baňa“ – na stiahnutie

Oznámenie o strategickom dokumente

Strategický dokument „Územný plán obce Zlatá Baňa“ je zverejnený na stránke http://zlatabana.sk/uzemny-plan-obce. Strategický dokument „Územný plán obce Zlatá Baňa“ v listinnej podobe sa nachádza v kancelárii obce, kde je možné: do oznámenia nahliadnuť robiť si z neho odpisy, výpisy alebo … Pokračovať v čítaní

Európsky týždeň mobility

Prešovský samosprávny kraj sa aj tento rok zapojí do Európskeho týždňa mobility. Aktivity, ktoré pripravuje, majú motivovať jednotlivcov, aby cestovali ekologickejšie a vymenili auto za bicykel, vlaky, autobusy alebo aj chôdzu. Viac informácií