Zvoz nefunkčných elektrospotrebičov

Dňa 26.05.2022, t.j. vo štvrtok, v čase okolo 08:00 hod. bude spoločnosť H+EKO v našej obci realizovať zvoz nefunkčných elektrospotrebičov. Jedná sa o staré a nefunkčné práčky, chladničky, sporáky, rúry na pečenie, televízory, rádia, počítače, tlačiarne, kalkulačky, vysávače, žehličky, hriankovače, … Pokračovať v čítaní

VZN č. 1/2022

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Zlatá Baňa č. 1/2022 o opatrovateľskej službe (schválené na OZ dňa 11.5.2022, uznesenie č. 119/2022) – na stiahnutie

Bezplatná prímestská autobusová doprava v rámci pomoci obyvateľom z Ukrajiny

V rámci pomoci obyvateľom z Ukrajiny, ktorí nachádzajú útočisko na území Slovenskej republiky je poskytovaná bezplatná prímestská autobusová doprava zmluvnými dopravcami Prešovského samosprávneho kraja. Z dôvodu potreby jasnej identifikácie týchto cestujúcich je potrebné potvrdenie o návšteve základnej alebo materskej školy, … Pokračovať v čítaní

Oznam FÚ Kokošovce

Milí veriaci, keďže v úsilí o pomoc utečencom z Ukrajiny je najakútnejšia potreba dôstojného a trvalejšieho ubytovania rodín, prosíme o informácie a koordináciu ponuky a dopytu. Preposielame vám dva formuláre. Do jedného sa nahlasujú tí, ktorí môžu prichýliť utečencov z … Pokračovať v čítaní