Voľba hlavného kontrolóra

Obec Zlatá Baňa v zmysle zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov vyhlasuje VOĽBY hlavného kontrolóra obce Zlatá Baňa Obecné zastupiteľstvo Obce Zlatá Baňa určilo na 21. zasadnutí OZ dňa 29.06.2022 Uznesením č. 130/2022 … Pokračovať v čítaní

Dovolenka

V dňoch od 11.07.2022 do 15.07.2022 bude Obecný úrad v Zlatej Bani zatvorený z dôvodu čerpania dovolenky. Za pochopenie ďakujeme. starosta obce   V nevyhnutnom prípade volajte na tel.č.: 0908 643 585 (zástupca starostu)

Oznam ku vývozu komunálneho odpadu

Vážení občania, z dôvodu znižovania nákladov na odvoz komunálneho odpadu Vám oznamujeme, že od začiatku mesiaca júl 2022 t.j. od 01.07.2022 bude zber komunálneho odpadu zabezpečovaný len zo smetných nádob označených nálepkou firmy KOSIT 2022. Komunálny odpad vo vlastných taškách, … Pokračovať v čítaní