Obec Zlatá Baňa 

23. 01. 2020 |
Meniny má Miloš
Úvod > Samospráva obce > Zasadnutia zastupiteľstva > Zápisnice zo zasadnutí zastupiteľstva - rok 2014/2015

Zápisnice zo zasadnutí zastupiteľstva - rok 2014/2015

Zápisnica zo 16. zasadnutia obecného zastupiteľstva

1. časť

2. časť

__________________________________________

Zápisnica z 15. zasadnutia obecného zastupiteľstva

Zápisnica z pokračujúceho 15. zasadntuia obecného zastupiteľstva:

Časť 1

Časť 2

__________________________________________

Zápisnica zo zasadania OZ dňa 26.11.2015

__________________________________________

Zápisnica zo 14. zasadnutia obecného zastupiteľstva

List poslancov k 14. zasadaniu OZ

_____________________________________

Zápisnica z 13. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Zlatej Bani

Zápisnica z 13. zasadnutia obecného zastupiteľstva

Časť 1

Časť 2

Časť 3

Záznam k zápisnici časť 1 a časť 2

______________________________________

Zápisnica z 12. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Zlatej Bani

Časť 1

Časť 2

Časť 3

______________________________________

Zápisnica z 11. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Zlatej Bani

______________________________________

Zápisnica k 10. zasadaniu obecného zastupiteľstva v Zlatej Bani:

 Časť 1

 Časť 2

Časť 3

______________________________________

Zápisnica z 9. zasadania obecného zastupiteľstva v Zlatej Bani a Príloha k zasadaniu

______________________________________

Úradný záznam zo zvolaného 8. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Zlatej Bani

Úradný záznam zo zvolaného 7. zasadania obecného zastupiteľstva v Zlatej Bani

Úradný záznam zo zvolaného 6. zasadania obecného zastupiteľstva v Zlatej Bani

_______________________________________

Zápisnica z 5. zasadania obecného zastupiteľstva v Zlatej Bani

Návrh uznesenia z 5. zasadania OZ

Pripomienky p.starostu k zápisnici z 5.zasadania OZ

List pani Kráľovej k opravenej zápisnici z 5. zasadania OZ a Opravená zápisnica z 5. zasadania OZ

_______________________________________

Zápisnica zo 4. zasadanie obecného zastupiteľstva v Zlatej Bani:

Časť 1

Časť 2

Časť 3

Časť 4

Časť 5

_______________________________________

Zápisnica z 2. zasadania obecného zastupiteľstva v Zlatej Bani:

Časť 1

Časť 2

Časť 3

Časť 4

_______________________________________

Zápisnica z 1. ustanovujúceho zasadania obecného zastupiteľstva v Zlatej Bani

Zápisnica z pokračujúceho 1. ustanovujúceho zasadania obecného zastupiteľstva v Zlatej Bani:

Časť 1

Časť 2

Časť 3

th 

 

Tu nájdete hlásenia nášho rozhlasu, ktoré ste si naživo nestihli vypočuť

 zmeškané hlásenia

-------------

OnLine kamera