Obec Zlatá Baňa 

19. 04. 2019 |
Meniny má Jela
Úvod > Samospráva obce > Zasadnutia zastupiteľstva > Zápisnice v roku 2017

Pre obyvateľov obce

Pozvanka na 4. zasadanie OZ

Pozvánka na 4. zasadanie OZ

Voľby do Európskeho parlamentu

a

Zápisnice zo zasadania OZ - rok 2019

4. zasadanie OZ sa konalo dňa 23.februára 2019 o 15,30 v zasadačke OcÚ

Opravená pozvánka na 4. zasadanie OZ

Pozvánka na 4. zasadanie OZ

Zápisnica zo 4. zasadania OZ

3. zasadanie OZ konané dňa 20.januára 2019 o 18,00 v zasadačke OcÚ

Pozvánka na 3. zasadnutie OZ

Zápisnica z 3. zasadnutia OZ v Zlatej Bani

K zverejnenej zápisnici pridávame opravu. Pri hlasovaní o uznesení 13/2019 sa poslanec Uhlár ZRDŽAL (v zápisnici omylom zapísané hlasovanie ZA). Pri hlasovaní o uznesení 14/2019 poslanec Uhlár hlasoval ZA (v zápisnici uvedené omylom ZDRŽAL SA)

Zvukovy zaznam z 3. schodze OZ

Upozornenie štátnej veterinárnej a potravinovej správy

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ďalej ako „ŠVPS SR“) podľa § 6 ods. 2 písm. p) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), usmerňuje postup registrácie chovov s maximálne jedným kusom ošípanej určenej na domácu spotrebu.

Kliknutím na tento text Základné informácie si prečítajte dôležité informácie

Registrácia chovu ošípaných

Predaj ošípaných

16c58a21da86524106ac3e238dc11e89-0

16c58a21da86524106ac3e238dc11e89-1

16c58a21da86524106ac3e238dc11e89-2

16c58a21da86524106ac3e238dc11e89-3

 

 

th 

 

Tu nájdete hlásenia nášho rozhlasu, ktoré ste si naživo nestihli vypočuť

 zmeškané hlásenia

-------------

OnLine kamera