Obec Zlatá Baňa 

14. 10. 2019 |
Meniny má Boris
Úvod > Samospráva obce > Zasadnutia zastupiteľstva > Zápisnice v roku 2017

Pre obyvateľov obce

Zápisnice zo zasadania OZ - rok 2019

Zápisnica zo 7. zasadania OZ

Zapisnica z 6 OZ

Zapisnica z 5 OZ

4. zasadanie OZ sa konalo dňa 23.februára 2019 o 15,30 v zasadačke OcÚ

Opravená pozvánka na 4. zasadanie OZ

Pozvánka na 4. zasadanie OZ

Zápisnica zo 4. zasadania OZ

3. zasadanie OZ konané dňa 20.januára 2019 o 18,00 v zasadačke OcÚ

Pozvánka na 3. zasadnutie OZ

Zápisnica z 3. zasadnutia OZ v Zlatej Bani

K zverejnenej zápisnici pridávame opravu. Pri hlasovaní o uznesení 13/2019 sa poslanec Uhlár ZRDŽAL (v zápisnici omylom zapísané hlasovanie ZA). Pri hlasovaní o uznesení 14/2019 poslanec Uhlár hlasoval ZA (v zápisnici uvedené omylom ZDRŽAL SA)

Zvukovy zaznam z 3. schodze OZ

Návrh plánu činnosti hlavnej komtrolórky obce na 6 mesiacov

Návrh plánu kontrolnej činnosti HK

Žiadosť o výplatu príspevku rodičom školopovinných detí

 

V zmysle uznesenia č.184/2017 Obecné zastupiteľstvo Obce Zlatá Baňa na svojom 37. zasadani, schválilo poskytnutie finančného príspevku pre rodičov detí, ktoré navštevovali predškolské zariadenie v uplynulom školskom roku.

Podmienky na poskytnutie plnenia  nájdete v nižšie uvedenom uznesení

 Uznesenie č.184/2017 

Stiahnite si a vyplňte toto tlačivo, ktoré je dostupné aj v kancelárii obecného úradu. Vyplnené tlačivo v papierovej forme doručte v termíne uvedenom v uznesení na obecný úrad do podateľne, vrátane potvrdení o návšteve dieťaťa alebo detí v predškolskom zariadení, alebo ho zašlite v elektronickej forme na adresu Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. , pričom si žiadosť zašifrujte vhodným spôsobom, vzhľadom na citlivosť osobných údajov uvedených v žiadosti, šifru potom zašlite znova na tú istú e-mailovú adresu osobitným e-mailom, teda nie spolu so žiadosťou. Nezabudnite odoslať aj naskenované potvrdenia o návšteve detí v predškolskom zariadení.

Žiadosť o príspevok na dieťa, ktoré navštevuje MŠ

th 

 

Tu nájdete hlásenia nášho rozhlasu, ktoré ste si naživo nestihli vypočuť

 zmeškané hlásenia

-------------

OnLine kamera