Vitajte na stránkach
obce Zlatá Baňa

Zlatá Baňa vznikla v chotári obce Lesíček v 2. polovici 18. storočia. Táto obec sa prvýkrát písomne spomína v roku 1550. Samostatnosť získala v polovici 19. storočia. Neúspešné pokusy o ťažbu zlata v rokoch 1730 - 1861 sa skončili vybudovaním erárneho podniku na ťažbu hliny a výrobu kachieľ, ktoré boli známe v celom Rakúsko - Uhorsku... Čítať viac

Prečo nás navštíviť?

Drevený megafón
Bežecká stopa

Opálové bane

Aktuality

Napísané , autor:

Oznamujeme verejnosti, že v mesiaci november sa budú v našej obci v zmysle § 23 a § 24 Zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi a vyhlášky č.121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii vykonávať preventívne protipožiarne kontroly, a to v objektoch rodinných domoch okrem bytov, a v … Pokračovať v čítaní

Čítať viac
Napísané , autor:

Strategický dokument „Územný plán obce Zlatá Baňa“ je zverejnený na stránke http://zlatabana.sk/uzemny-plan-obce. Strategický dokument „Územný plán obce Zlatá Baňa“ v listinnej podobe sa nachádza v kancelárii obce, kde je možné: do oznámenia nahliadnuť robiť si z neho odpisy, výpisy alebo … Pokračovať v čítaní

Čítať viac
Napísané , autor:

Ďakujeme Prešovskému samosprávnemu kraju a SAD Prešov za obnovu večerného spoja s odchodom 20:30 hod. zo Zlatej Bane a nočného spoja s odchodom 22:30 hod. z Prešova. Autobusy budú premávať počas pracovných dní od 1. októbra 2021. Autobusový poriadok platný … Pokračovať v čítaní

Čítať viac
Napísané , autor:

Výročná správa za rok 2020 Správa nezávislého audítora

Čítať viac
Napísané , autor:

Prešovský samosprávny kraj sa aj tento rok zapojí do Európskeho týždňa mobility. Aktivity, ktoré pripravuje, majú motivovať jednotlivcov, aby cestovali ekologickejšie a vymenili auto za bicykel, vlaky, autobusy alebo aj chôdzu. Viac informácií

Čítať viac