Vitajte na stránkach
obce Zlatá Baňa

Zlatá Baňa vznikla v chotári obce Lesíček v 2. polovici 18. storočia. Táto obec sa prvýkrát písomne spomína v roku 1550. Samostatnosť získala v polovici 19. storočia. Neúspešné pokusy o ťažbu zlata v rokoch 1730 - 1861 sa skončili vybudovaním erárneho podniku na ťažbu hliny a výrobu kachieľ, ktoré boli známe v celom Rakúsko - Uhorsku... Čítať viac

Prečo nás navštíviť?

Drevený megafón
Bežecká stopa

Opálové bane

Aktuality

Napísané , autor:

Dňa 13. septembra 2021 o 18:00 hod. sa uskutoční 18. zasadnutie Obecného zastupiteľstva.

Čítať viac
Napísané , autor:

Mimoriadne núdzové opatrenia od Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR – na stiahnutie

Čítať viac
Napísané , autor:

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru pre obce a mestá v okrese Prešov – na stiahnutie

Čítať viac
Napísané , autor:

Výzva na kosenie zaburinených pozemkov Vážení majitelia zaburinených, nepokosených a neupravených pozemkov, vážení obyvatelia ! Obec Zlatá Baňa Vás vyzýva na starostlivosť o svoje nehnuteľnosti, v tomto prípade na vykosenie zaburinených pozemkov. Vzhľadom na veľký počet pozemkov, kde burina dorastá … Pokračovať v čítaní

Čítať viac
Napísané , autor:

Zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) – informácia: Vážení občania, informujeme Vás o povinnosti vyplývajúcej zo zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách, … Pokračovať v čítaní

Čítať viac