Zmluvy 2021

Súbor/partner Popis Zverejnená
FNsP J. A. Reimana Prešov Zmluva o poskytovaní služieb 27.01.2021
FECUPRAL, spol. s r.o. Zmluva o ekologicky nezávadnom zneškodnení infekčného odpadu COVID 05.02.2021
Zlatá Baňa pre všetkých, o.z Nájomná zmluva 03.03.2021
Štatistický úrad SR Dodatok k zmluve o výpožičke 17.03.2021
FNsP J. A. Reimana Prešov Zmluva o poskytovaní služieb 30.04.2021
FNsP J. A. Reimana Prešov Zmluva o poskytovaní služieb 30.04.2021
FEDAN s.r.o. Zmluva o dielo 04.05.2021
Ing. Vladimír Vaščák – audítor Zmluva o poskytovaní audítorských služieb 06.05.2021
DOXX – stravné lístky s.r.o. Zmluva o zabezpečení stravovania pre zamestnancov 25.06.2021
Slovak Medical Company a.s. Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 6/2020/SMC 28.07.2021
Slovak Telekom a.s. Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb – balík služieb 28.07.2021
Slovenská republika zastúpená Ministerstvom dopravy a výstavby SR Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy a výstavby SR 23.08.2021