Ako sa správne zbaviť použitého jednorazového rúška či respirátora

Odporúčania f. Kosit, ako majú domácnosti nakladať s použitými rúškami či respirátormi:

  • Použité rúška či respirátory treba dať do plastovej tašky, či vreca a pevne uzavrieť.
  • Vrece či tašku treba vyhodiť do nevytriedeného komunálneho odpadu (čierny kontajner).
  • Použité rúška či respirátory v žiadnom prípade nepatria do triedeného odpadu.
  • Po akejkoľvek manipulácii s rúškom si umyť ruky a postupovať podľa všetkých hygienických pravidiel.

Správnou manipuláciou s potenciálne kontaminovaným materiálom ochránite seba a nevedomky neohrozíte ani pracovníkov spoločnosti KOSIT, a.s.
Zostaňte zdraví!