Opatrenia vlády

Vláda 24.3.2020 prijala viacero nových opatrení:

  1. Je povinné nosiť rúško všade mimo svojho bydliska.
  2. Obchody s potravinami, drogérie, predajne novín či krmív budú v nedeľu zatvorené pre sanitáciu prevádzok a oddych zamestnancov.
  3. Zriaďujú sa špeciálne otváracie hodiny pre seniorov nad 65 rokov na nákup potravín: od 9:00 do 12:00 hod.
  4. Zrušenie bezplatnej železničnej dopravy pre študentov do termínu uzavretia škôl.
  5. Ústredný krízový štáb SR vyzýva seniorov necestovať hromadnou dopravou, ak, tak len v nevyhnutných prípadoch.
  6. Ústredný krízový štáb vyzýva dôchodcov nad 65 rokov vychádzať z domov len za účelom nákupu, venčenia psa či návštevy lekára.
  7. Hromadné podujatia sa nebudú uskutočňovať až do odvolania.
  8. Je povinné dodržiavať odstup medzi sebou, minimálne 2 metre jeden od druhého, a to v akomkoľvek rade.

Ďalšie opatrenia Vlády SR prijaté dňa 24.3.2020:

9. ÚVZ SR ďalej vydal opatrenie, ktorým nariadi poskytovateľom sociálnych služieb dôsledne dodržiavať hygienicko-epidemiologický režim.

10. Ministerstvo zdravotníctva SR pripraví posunutie povinnosti vykonávať povinné zdravotné prehliadky vo vzťahu k práci.

11. Budú prijaté zmeny zákonov, ktoré zakotvia prerušenie plynutia zákonných lehôt (návrhy pripravia všetky ministerstvá).

12. Vyhlásený bude núdzový stav v zariadeniach sociálnych služieb, ktoré poskytujú zdravotnú starostlivosť.

13. ÚVZ SR dočasne uzatvorí činnosť denných stacionárov, aby klienti boli doma a zamestnanci denných stacionárov poskytovali službu dôchodcom doma (nákup, pošta a pod.).

14. V skrátenom legislatívnom konaní bude predložená zmena zákona o ochrane osobných údajov, aby bolo možné využívať lokalizačné dáta z mobilných telefónov osôb v záujme ochrany verejného zdravia.

15. Ministerstvo zdravotníctva SR vypracuje reprofilizáciu celej siete nemocníc s cieľom zabezpečiť efektívnu liečbu ochorenia COVID-19, t.j. budú vyčlenené nemocnice a pavilóny pre pacientov s pozitívnym výsledkom ochorenia na Západnom, Strednom a Východnom Slovensku.

16. Bude vytvorená masívna reklamná kampaň, v prospech opatrení proti šíreniu ochorenia, vo verejnoprávnych i súkromných médiách.

17. Vláda pripraví výnimku v poskytovaní služieb notárov a advokátov s platnosťou od 12. marca do 30. apríla predbežne; t.j. nebudú plynúť zákonné lehoty.

18. Ministerstvo spravodlivosti SR pripraví výnimku, aby nemohlo do 30.04.2020 prísť k výkonu dražobného práva a k výkonu exekúcie.

19. Príslušníci PZ SR a armády SR budú prítomní pred nemocnicami, kde dochádza k výtržnostiam a nedodržiavaniu hygienických štandardov, príkazov a usmernení, najmä neprispôsobivými občanmi.

20. Pred každou nemocnicou, kde sa robia odbery, zriadi vláda tzv.  drive through – odbery vzoriek z auta.

21. ÚVZ SR vydá opatrenie, aby sa od 30.03.2020 zabezpečilo vo všetkých nemocniciach, pri vstupe do fabrík, obchodov a miest, kde sa ľudia stretávajú, meranie teploty na čele.

22. RTVS zabezpečí každodenné vysielanie sv. omše na Dvojke približne o 18.00 hod., a vyučovacie spoty pre žiakov a študentov.

23. Ministerstvo dopravy SR pripraví možnosť zasielania bezplatných cielených správ tým ľuďom, ktorým potrebuje vláda komunikovať pravidelné inštrukcie.

24. Tovar, ktorý bude dovážaný pre obete pandémie na územie SR, bude môcť byť oslobodený od DPH a ciel.