Obnovenie triedeného zberu

Po dohode so spoločnosťou Kosit sa od 1.4.2020 obnovuje triedený zber vo všetkých obciach združenia Ekotorysa.
 
Vývozy budú prebiehať naďalej podľa harmonogramu, bez náhradných termínov za vynechané vývozy. Z tohto dôvodu odporúčame občanom, aby plasty a papier v prípade naplnenia nádoby dávali aj do vriec, ktoré im budú vyvezené v deň vývozu spolu s nádobou.