Nosenie ochranných rúšok bude mať svoje výnimky

Výnimka platí :

  • detí vo veku do dvoch rokov
  • osôb so získanými poruchami autistického spektra
  • osôb v uzavretom vozidle, ak sú všetky osoby vo vozidle zo spoločnej domácnosti
  • vodičov verejnej dopravy, ktorí sú sami v uzavretej kabíne oddelene od ostatného priestoru určeného na prepravu osôb
  • osôb žijúcich v spoločnej domácnosti pri pohybe v prírode, ak je ich vzdialenosť od iných minimálne 20 metrov
  • osôb nežijúcich v spoločnej domácnosti pri pobyte v prírode, ak je ich vzájomná vzdialenosť minimálne 20 metrov.