ZMOS predišiel krízovým situáciám. Opäť je možné elektronické rokovanie zastupiteľstiev

Združenie miest a obcí Slovenska koncom marca predložilo návrh novely zákona o obecnom zriadení na rozšírenie možností rokovania zastupiteľstiev. Parlament následne prijal v upravenej forme zmenu v zákone a vzhľadom k aktuálnej situácii je opätovne možné využiť neosobné formy rokovania zastupiteľstiev.

Viac informácií