Zápis na školský rok 2021/2022

Základná škola, Lesnícka 1, Prešov

Riaditeľstvo školy oznamuje rodičom, že

ZÁPIS DETÍ DO PRVÉHO A PRÍPRAVNÉHO ROČNÍKA

na školský rok 2021/2022 sa uskutoční v budove školy na Lesníckej ulici v čase

7.4.2021 – 9.4.2021 od 14.00 – 17.00 hod

12.4.2021 – 30.4.2021 od 14.00 – 16.00 hod

Zapisujú sa deti narodené od 1.9.2014 do 31.8.2014 a deti, ktoré mali v minulom školskom roku odklad školskej dochádzky.

Ak ste sa rozhodli zapísať svoje dieťa v šk. roku 2021/2022 do 1. ročníka na našej škole, je pre vás pripravený formulár elektronickej prihlášky, ktorú máte možnosť vypísať z pohodlia domova. V deň zápisu Vám predložíme vytlačenú prihlášku na podpis, prípadne si môžete prihlášku vytlačiť doma a priniesť ju už podpísanú. Vzhľadom na pandemickú situáciu odporúčame rodičom vyplniť elektronickú prihlášku vopred.

Ak nemáte možnosť elektronicky komunikovať so školou ani vytlačiť si dokumenty zo stránky školy, v čase zápisu si vyzdvihnite žiadosť a ostatné potrebné dokumenty v škole – termín dohodnite na tel. čísle 051/ 7703347.

V prípade prezenčného zápisu podľa zákona musia prísť na zápis obidvaja rodičia, ale bez osobnej prítomnosti dieťaťa a priniesť:

  • občiansky preukaz
  • rodný list dieťaťa
  • splnomocnenie – ak jeden zo zákonných zástupcov sa z vážnych dôvodov nemôže dostaviť – splnomocnenie

Počas zápisu Vás prosíme o dodržiavanie sprísnených hygienických opatrení.