Veselú Veľkú noc!

K novej jari veľa sily, by ste v zdraví dlho žili. Na Veľkú noc veľa vody, spokojnosti a pohody prajú
starosta a poslanci OZ Zlatá Baňa