Migrácia žiab

Ochranári z Regionálneho centra ochrany prírody v Prešove pravidelne na jar budujú pozdĺž kritických úsekov migračné zábrany. Na ochranu obojživelníkov sa v trasách ich ťahu inštalujú každú jar pol metra vysoké plastové fólie, ktoré žaby zastavia a tie sa následne vyzbierajú a prenesú na druhú stranu cesty.
Obojživelníky sú dôležitou skupinou živočíchov, pretože sú významnou súčasťou potravinového reťazca. Konzumujú veľké množstvo hmyzu a sami sú potravou mnohých vtákov i cicavcov. Ich vyhynutie by mohlo spôsobiť nerovnováhu v ekosystéme a zároveň znížiť biologickú rozmanitosť – biodiverzitu.
Apelujeme preto na všetkých vodičov, aby na spomínaných úsekoch zvýšili ostražitosť a boli ohľaduplní k žabkám, ale aj dobrovoľníkom, ktorí ich zachraňujú.