Veľkokapacitný kontajner

Od 29-04-2021 je v obci pri multifunkčnom ihrisku pristavený veľkokapacitný kontajner.
Kontajner bude pristavený do naplnenia nadrozmerným odpadom.