77. výročie vypálenia našej obce

V auguste toho roku sme si pripomenuli 77. výročie SNP a dnes 08. septembra si takisto pripomíname smutné 77. výročie vypálenia našej obce nemeckými okupantmi ako odplatu za to, že naši občania pomáhali partizánskym skupinám.
Vzhľadom na súčasnú covidovú situáciu sa hromadná akcia pietnej spomienky nekoná, preto sme si našich osloboditeľov uctili položením vencov k pamätníku od akademického sochára Františka Gibalu s názvom „Útek z horiacej obce,“ ktorý symbolizuje utekajúcu matku z horiacej obce s dieťaťom na ramenách, na ktorom je večne živý odkaz „Nepripusťme hrôzy vojny,“ a druhý veniec k pamätníku za obcou.