Pozvánka na zasadnutie OZ

Pozvánka na 4. zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 22. mája 2023 (pondelok) o 17:30 hod.