Verejná vyhláška – o umiestnení stavby

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie územného konania o umiestnení stavby v spojenom stavebnom konaní a pozýva na ústne pojednávanie 02. júla 2024 o 9:00 hod. na stavebnom úrade v Prešove, Jarková 22, Prešov, 2. poschodie, č.dv. 217.

Znenie celej vyhlášky – na stiahnutie