Vitajte na stránkach
obce Zlatá Baňa

Zlatá Baňa vznikla v chotári obce Lesíček v 2. polovici 18. storočia. Táto obec sa prvýkrát písomne spomína v roku 1550. Samostatnosť získala v polovici 19. storočia. Neúspešné pokusy o ťažbu zlata v rokoch 1730 - 1861 sa skončili vybudovaním erárneho podniku na ťažbu hliny a výrobu kachieľ, ktoré boli známe v celom Rakúsko - Uhorsku... Čítať viac

Prečo nás navštíviť?

Drevený megafón
Bežecká stopa

Opálové bane

Aktuality

Napísané , autor:

Vážení občania, pozývame Vás na 12. zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 4. júna 2020 o 19:00 hod. v zasadačke obecného úradu. Pozvánka na 12. zasadnutie OZ

Čítať viac
Napísané , autor:

Návrh plánu kontrolnej činnosti 2. polrok 2020

Čítať viac
Napísané , autor:

Hlas farnosti Kokošovce   Staršie čísla

Čítať viac
Napísané , autor:

Vážení občania, starosta obce oznamuje, že rokovanie Obecného zastupiteľstva, ktoré bolo zvolané na 28. mája 2020 sa neuskutoční z dôvodu, že traja poslanci z piatich ospravedlnili svoju neúčasť. Do 14 dní starosta obce zvolá nové zasadnutie.

Čítať viac
Napísané , autor:

Pozvánka na zasadnutie OZ

Čítať viac