Vitajte na stránkach
obce Zlatá Baňa

Zlatá Baňa vznikla v chotári obce Lesíček v 2. polovici 18. storočia. Táto obec sa prvýkrát písomne spomína v roku 1550. Samostatnosť získala v polovici 19. storočia. Neúspešné pokusy o ťažbu zlata v rokoch 1730 - 1861 sa skončili vybudovaním erárneho podniku na ťažbu hliny a výrobu kachieľ, ktoré boli známe v celom Rakúsko - Uhorsku... Čítať viac

Prečo nás navštíviť?

Drevený megafón
Bežecká stopa

Opálové bane

Aktuality

Napísané , autor:

Pozvánka na 7. zasadnutie OZ, ktoré sa uskutoční dňa 29.11.2023 (streda) o 17:00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Zlatej Bani – na stiahnutie

Čítať viac
Napísané , autor:

Návrh rozpočtu na rok 2024 s výhľadom na roky 2025-26: Príjmy – na stiahnutie Výdaje – na stiahnutie

Čítať viac
Napísané , autor:

Návrh VZN č. 1/2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Zlatá Baňa – na stiahnutie

Čítať viac
Napísané , autor:

Návrh Plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2024 – na stiahnutie

Čítať viac
Napísané , autor:

Územný plán obce Ruská Nová Ves – na stiahnutie

Čítať viac