Vitajte na stránkach
obce Zlatá Baňa

Zlatá Baňa vznikla v chotári obce Lesíček v 2. polovici 18. storočia. Táto obec sa prvýkrát písomne spomína v roku 1550. Samostatnosť získala v polovici 19. storočia. Neúspešné pokusy o ťažbu zlata v rokoch 1730 - 1861 sa skončili vybudovaním erárneho podniku na ťažbu hliny a výrobu kachieľ, ktoré boli známe v celom Rakúsko - Uhorsku... Čítať viac

Prečo nás navštíviť?

Drevený megafón
Bežecká stopa

Opálové bane

Aktuality

Napísané , autor:

Opatrenia na zabezpečenie kontroly a zabránenia šírenia afrického moru v infikovanej a vysokorizikovej oblasti pre nekomerčné chovy – drobnochovy vrátane chovov s 1 ošípanou – na stiahnutie

Čítať viac
Napísané , autor:

Návrh rozpočtu na r. 2021 s výhľadom na r. 2022-23 – príjmy Návrh rozpočtu na r. 2021 s výhľadom na r. 2022-23 – výdaje

Čítať viac
Napísané , autor:

Návrh VZN č. 1/2020 o určení výšky dotácie pre Súkromnú základnú umeleckú školu Zlatá Baňa 66, 082 52 Zlatá Baňa

Čítať viac
Napísané , autor:

Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2021

Čítať viac
Napísané , autor:

V nedeľu 8. novembra 2020 od 8:00 do 20:00 hod. prebehne v našej obci vládou pripravované celoplošné testovanie na COVID 19. Aby ste predišli dlhému čakaniu dodržiavajte nasledovný harmonogram podľa abecedy. ĎAKUJEME!

Čítať viac