Vitajte na stránkach
obce Zlatá Baňa

Zlatá Baňa vznikla v chotári obce Lesíček v 2. polovici 18. storočia. Táto obec sa prvýkrát písomne spomína v roku 1550. Samostatnosť získala v polovici 19. storočia. Neúspešné pokusy o ťažbu zlata v rokoch 1730 - 1861 sa skončili vybudovaním erárneho podniku na ťažbu hliny a výrobu kachieľ, ktoré boli známe v celom Rakúsko - Uhorsku... Čítať viac

Prečo nás navštíviť?

Drevený megafón
Bežecká stopa

Opálové bane

Aktuality

Napísané , autor:

Záverečný účet Obce Zlatá Baňa za rok 2019 Záverečný účet Obce Zlatá Baňa bol schválený na 13. zasadnutí OZ dňa 25.06.2020, uznesením č. 70/2020.

Čítať viac
Napísané , autor:

Od 1. júla prichádza k zmenám vo vývoze odpadu, preštudujte si aktualizovaný ZVOZOVÝ KALENDÁR.

Čítať viac
Napísané , autor:

Prijatie opatrení na zabránenie a predchádzanie vzniku a šírenia prenosného ochorenia COVID-19

Čítať viac
Napísané , autor:

Oznámenie o strategickom dokumente “Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Prešovského kraja na roky 2021-2027” Návrh tohto strategického dokumentu je zverejnený na internetovej stránke MŽP SR www.enviroportal.sk. Písomné stanoviská k uvedenému oznámeniu môže verejnosť príslušnému orgánu doručiť … Pokračovať v čítaní

Čítať viac
Napísané , autor:

Pozvánka na 13. zasadnutie OZ dňa 25.06.2020 o 19:00 hod.

Čítať viac