Voľby

Voľby do Národnej rady 2020

Žiadosť voliča o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 29. 02. 2020

Vyhlásenie volieb NRSR

Informácie pre voličov k voľbám do NRSR

ELEKTRONICKÁ ADRESA NA DORUČOVANIE ŽIADOSTÍ O VOĽBU POŠTOU – Voľby do Národnej rady SR 2020

žiadosť o voľbu poštou:   obec@zlatabana.sk

žiadosť o vydanie  hlasovacieho preukazu:   obec@zlatabana.sk

Viac informácií na webovej stránke MV SR: https://www.minv.sk/?nr20-posta2