Voľby 2022

Voľby do orgánov samosprávnych krajov a samosprávy obcí 2022

 

Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách do orgánov Prešovského samosprávneho kraja (31.10.2022) – na stiahnutie

Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách do orgánov samosprávy obcí (31.10.2022) – na stiahnutie

Uverejnenie výsledkov volieb poslancov obecného zastupiteľstva a volieb starostu obce (31.10.2022) – na stiahnutie

Oznam k voľbám pre tých, ktorí sú v karanténe (21.10.2022) – na stiahnutie

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu PSK (17.10.2022) – na stiahnutie

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva PSK (17.10.2022) – na stiahnutie

Oznámenie o podaných kandidátnych listinách pre Voľby do orgánov samosprávy obcí 2022 (28.9.2022) – na stiahnutie

Emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie (5.8.2022) – na stiahnutie

Oznámenie o volebných obvodoch, o počte poslancov, o sídle volebných komisií PSK (20.07.2022) – na stiahnutie

Oznámenie o volebných obvodoch, počte poslancov pre voľby do orgánov samosprávy obcí (20.07.2022) – na stiahnutie

Oznámenie o rozsahu výkonu starostu pre voľby do orgánov samosprávy obcí (20.07.2022) – na stiahnutie

Uznesenie k voľbám 2022 (19.07.2022) – na stiahnutie

Menovanie zapisovateľky (30.06.2022) – na stiahnutie

Zverejnenie počtu obyvateľov (30.06.2022) – na stiahnutie

Rozhodnutie predsedu NRSR o vyhlásení volieb (17.6.2022) – na stiahnutie

Voľby do orgánov samosprávnych krajov – informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený (17.06.2022) – na stiahnutie

Voľby do orgánov samosprávy obcí (17.06.2022) – na stiahnutie

Zákon z 10. mája 2022 o špeciálnom spôsobe hlasovania vo voľbách do orgánov samosprávy obcí a vo voľbách do orgánov samosprávy – na stiahnutie

Zákon z 29. mája 2014 o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov – na stiahnutie

Zákon z 29. mája 2014 o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach – na stiahnutie


Informácie pre voliča

Informácia o spôsobe hlasovania


Informácie pre politické strany, politické hnutia a koalície

Kandidátna listina politickej strany, politického hnutia a koalície pre voľby do orgánov samosprávy obcí

Kandidátna listina politickej strany, politického hnutia a koalície pre voľby do orgánov samosprávnych krajov

Delegovanie do volebných komisií

Prítomnosť vo volebnej miestnosti a pozorovanie volieb


Informácie pre nezávislých kandidátov

Kandidátna listina nezávislého kandidáta pre voľby do orgánov samosprávy obcí

Kandidátna listina nezávislého kandidáta pre voľby do orgánov samosprávnych krajov

Prítomnosť vo volebnej miestnosti a pozorovanie volieb


Volebná kampaň

Otázky a odpovede týkajúce sa vedenia volebnej kampane POLITICKOU STRANOU

Otázky a odpovede týkajúce sa vedenia volebnej kampane KANDIDÁTOM

Adresy webových sídiel osobitných účtov


Tlačivá a vzory