Detské ihrisko

Prípravné práce v najväčšej miere vykonali starosta obce s občanmi a zároveň poslancami obecného zastupiteľstva pánmi Marekom Hudákom a Jánom Koložim i s pracovníkmi verejnoprospešných prác.

Dňa 15. júna 2018 bolo malé detské ihrisko uvedené do života.

Pozrite si obrázky z prípravných prác i z hotového diela a prijmite pozvanie obce na posedenie v blízkosti hier vašich ratolestí.

Nezabúdajte na bezpečnosť detí, neničte a nepoškodzujte náš spoločný majetok, oboznámte sa  a dodržiavajte prevádzkový poriadok.

Aj tento priestor je z dôvodu ochrany nášho spoločného majetku snímaný kamerovým systémom.

Prajeme Vám príjemne strávené chvíle, prípadné nápady na zlepšenie zasielajte na obecný e-mail.