Partnerské obce

Naša obec už v minulosti nadviazala partnerstvo s obcami, či inými celkami územnej samosprávy v zahraničí.

Naši zahraniční partneri

V Českej republike: Obec Sebranice

Informácie o obci Sebranice:   www.sebranice.cz
O Sebranickej histórii

 

V Poľsku: Gmina Tarnowiec

Poľsko má odlišné územnosprávne členenie ako Slovensko. Jednou z územnosprávnych jednotiek na území Poľska je Gmina. Obecná úroveň samosprávy:  mestsko-vidiecke obce (gmina miejsko-wiejska) – tieto obce pozostávajú zvyčajne z mesta, ktoré má pozíciu akéhosi centra, a priľahlého vidieka zahŕňajúceho niekoľko ďalších malých sídel (dedín).

Informácie o Gmine Tarnowiec: http://www.tarnowiec.eu/

Na rozvíjaní spolupráce našej obce s partnerskými obcami a na jej skvalitňovaní neustále pracujeme.