Základné informácie

Okres: Prešov
Mikroregión: Sigordská spoločnosť záujmové združenie právnických osôb
Prvá písomná zmienka: 1550
Nadmorská výška: 557 m.n.m.
Počet obyvateľov: 448 (k 1.9.2015)
Výmera katastra: 3174 ha
Časti obce: Zaltá Baňa, Sigord

Kontakty:

Obecný úrad Zlatá Baňa
Zlatá Baňa č. 71
082 52

Tel.: 051/ 779 82 25
Fax: 051/ 779 82 25
e-mail: obec@zlatabana.skpodatelna@zlatabana.skstarosta@zlatabana.sk
web: www.zlatabana.sk

Neďaleko Prešova v severovýchodnej časti Slanských vrchov, na sútoku potokov Delňa, Jozefka a „Rakuvpotok” leží obec Zlatá Baňa. Jej kataster je značne členitý. Nadmorská výška v strede obce je 585 metrov. Najvyšším vrchom na území obce je vrch Šimonka ležiaci vo výške 1092 metrov nad morom.

Zlatá Baňa vznikla v chotári obce Lesíček v 2. polovici 18. storočia. Táto obec sa prvýkrát písomne spomína v roku 1550. Samostatnosť získala v polovici 19. storočia. Neúspešné pokusy o ťažbu zlata v rokoch 1730 – 1861 sa skončili vybudovaním erárneho podniku na ťažbu hliny a výrobu kachieľ, ktoré boli známe v celom Rakúsko – Uhorsku. Pokračovaním baníckej činnosti bola ťažba antimónu. Začiatkom 20. storočia bola ťažba zastavená kvôli vypuknutiu prvej svetovej vojny. V katastri obce sa ťažil aj drahý opál.V centre obce sa vyníma technická pamiatka postavená v rokoch 1819-1821 – KLAUZÚRA – priehradný múr bývalej umelej priehrady, ktorý slúžil na zadržanie vody, za účelom splavovania dreva do Solivaru.

Počas druhej svetovej vojny, bola Zlatá Baňa za pomoc partizánom vypálená fašistami. Za tieto zásluhy bola vyznamenaná Radom Červenej hviezdy a Dukelskou pamätnou medailou. Ťažké časy a hrdinstvo pripomína pamätník v strede obce s názvom „Útek z horiacej obce”. Kostol sa v obci začal stavať až v roku 1968. V roku 1975 bol dokončený ako modlitebňa bez veže. Dom smútku bol dokončený spolu s novou kostolnou vežou a tromi zvonmi v roku 1998.

V obci je verejný vodovod, viacúčelové športové ihrisko využívané počas celého roka, tenisové kurty, kultúrny dom, hasičská zbrojnica i knižnica. V kraji je bohatá sieť turistických a cykloturistických trás. Lesy SR v spolupráci s obcou v roku 2008 otvorili „Lesný cykloturistický náučný chodník Sigord” o dĺžke 3 km. Banícka história obce, ako aj dlhoročná tradícia v organizovaní kultúrno-spoločenských a športových akcií, ponúka obci možnosť ďalšieho rozvoja cestovného ruchu.