Pamiatky

K zaujímavým turistickým cieľom patrí zrúcanina hradu Bodoň.

 

 

 

 

 

 

Klauzúra – priehradný múr bývalej umelej priehrady. Bol postavený v rokoch 1819 – 1821 na hornom toku potoka Delňa a slúžil na zadržiavanie vody za účelom splavovania dreva do Solivaru. Hrádza bola postavená z drevenej konštrukcie spevnenej ílom.

 

 

 

Ťažké časy a hrdinstvo obyvateľstva počas SNP pripomína pamätník v strede obce – pod názvom „Útek z horiacej obce”.

 

 

 

 

 

Kostol sa v obci začal stavať až v roku 1968 a následne bola výstavba pozastavená a veža zbúraná. V roku 1975 bol kostol dokončený ako modlitebňa bez veže. Dom smútku bol dokončený spolu s novou kostolnou vežou a tromi zvonmi v roku 1998.