Rozpočet obce

Rozpočet obce 2021, s výhľadom na r. 2022-23

Schválený rozpočet na r. 2021 s výhľadom na r. 2022-23 – príjmy
Schválený rozpočet na r. 2021 s výhľadom na r. 2022-23 – výdaje

______________________________________________________________________

Rozpočet obce 2020, s výhľadom na r. 2021-22

rozpočtové opatrenie č. 2/2020:

Uznesenie č. 82/2020 : OZ Obce Zlatá Baňa schvaľuje zmeny v rozpočte obce za rok 2020 tak, že všetky príjmové transfery sa účtovne upravia ku koncu účtovného roku na 100% – né plnenie, všetky plánované kapitálové výdavky sa upravia podľa skutočného stavu ku koncu roka, bežné výdavky sa upravia výhradne v rámci položiek.

rozpočtové opatrenie č. 1/2020:

Uznesenie č. 81/2020: OZ Obce Zlatá Baňa schvaľuje navrhnuté Rozpočtové opatrenie č. 1/2020, ktorým sa vykonajú zmeny v Rozpočte obce Zlatá Baňa za účtovný rok 2020.

úprava rozpočtu za rok 2020 – príjmy
úprava rozpočtu za rok 2020 – výdaje