Rozpočet obce

Rozpočet obce 2024, s výhľadom na r. 2025-265

Schválený rozpočet na r. 2024, s výhľadom na r. 2025-26- príjmy

Schválený rozpočet na r. 2024, s výhľadom na r. 2025-26 – výdaje


 

Rozpočet obce 2023, s výhľadom na r. 2024-25

Schválený rozpočet na r. 2023, s výhľadom na r. 2024-25- príjmy

Schválený rozpočet na r. 2023, s výhľadom na r. 2024-25 – výdaje

Rozpočtové opatrenie č. 1

Úprava rozpočtu 2023 – príjmy

Úprava rozpočtu 2023 – výdaje

Schválené uznesením č. 57/2023 na 8. zasadnutí OZ dňa 12.12.2023

Rozpočtové opatrenie č. 2

OZ schvaľuje zmeny v rozpočte obce za rok 2023 tak, že všetky príjmové transfery sa účtovne upravia ku koncu účtovného roku na 100% – né plnenie, všetky plánované kapitálové výdavky sa upravia podľa skutočného stavu ku koncu roka, bežné výdavky sa upravia výhradne v rámci položiek.

Schválené uznesením č. 58/2023 na 8. zasadnutí OZ dňa 12.12.2023


Rozpočet obce 2022, s výhľadom na r. 2023-24

Schválený rozpočet na r. 2022, s výhľadom na r. 2023-24 – príjmy

Schválený rozpočet na r. 2022, s výhľadom na r. 2023-24 – výdaje

 


Rozpočet obce 2021, s výhľadom na r. 2022-23

rozpočtové opatrenie č. 2/2021:

Uznesenie č. 110/2021: OZ Obce Zlatá Baňa schvaľuje zmeny v rozpočte obce za rok 2021 tak, že všetky príjmové transfery sa účtovne upravia ku koncu účtovného roku na 100% – né plnenie, všetky plánované kapitálové výdavky sa upravia podľa skutočného stavu ku koncu roka, bežné výdavky sa upravia výhradne v rámci položiek.

rozpočtové opatrenie č. 1/2021:

Uznesenie č. 109/2021: OZ Obce Zlatá Baňa schvaľuje navrhnuté Rozpočtové opatrenie č. 1/2021, ktorým sa vykonajú zmeny v Rozpočte obce Zlatá Baňa za účtovný rok 2021.

úprava rozpočtu za rok 2021 – príjmy
úprava rozpočtu za rok 2021 – výdaje

Schválený rozpočet na r. 2021 s výhľadom na r. 2022-23 – príjmy
Schválený rozpočet na r. 2021 s výhľadom na r. 2022-23 – výdaje

______________________________________________________________________

Rozpočet obce 2020, s výhľadom na r. 2021-22

rozpočtové opatrenie č. 2/2020:

Uznesenie č. 82/2020: OZ Obce Zlatá Baňa schvaľuje zmeny v rozpočte obce za rok 2020 tak, že všetky príjmové transfery sa účtovne upravia ku koncu účtovného roku na 100% – né plnenie, všetky plánované kapitálové výdavky sa upravia podľa skutočného stavu ku koncu roka, bežné výdavky sa upravia výhradne v rámci položiek.

rozpočtové opatrenie č. 1/2020:

Uznesenie č. 81/2020: OZ Obce Zlatá Baňa schvaľuje navrhnuté Rozpočtové opatrenie č. 1/2020, ktorým sa vykonajú zmeny v Rozpočte obce Zlatá Baňa za účtovný rok 2020.

úprava rozpočtu za rok 2020 – príjmy
úprava rozpočtu za rok 2020 – výdaje