Vitajte na stránkach
obce Zlatá Baňa

Zlatá Baňa vznikla v chotári obce Lesíček v 2. polovici 18. storočia. Táto obec sa prvýkrát písomne spomína v roku 1550. Samostatnosť získala v polovici 19. storočia. Neúspešné pokusy o ťažbu zlata v rokoch 1730 - 1861 sa skončili vybudovaním erárneho podniku na ťažbu hliny a výrobu kachieľ, ktoré boli známe v celom Rakúsko - Uhorsku... Čítať viac

Prečo nás navštíviť?

Drevený megafón
Bežecká stopa

Opálové bane

Aktuality

Napísané , autor:

Oznamujeme rodičom detí, ktoré navštevujú MŠ mimo našej obce, aby najneskôr do 21. júla 2021 doručili na obecný úrad v Zlatej Bani žiadosť a potvrdenie o návšteve MŠ za školský rok 2020/2021, za účelom preplatenia príspevku. Viac informácií _________________________________________ Tlačivá … Pokračovať v čítaní

Čítať viac
Napísané , autor:

Hlas farnosti Kokošovce   Staršie čísla

Čítať viac
Napísané , autor:

Záverečný účet obce za r. 2020 – schválený Uznesenie k záverečnému účtu obce za r. 2020

Čítať viac
Napísané , autor:

Vzťah k pozemkom predstavuje jednu zo závažných tém, ktorá trápi mnohé slovenské mestá a obce. Nakoľko problém sa ťahá roky a zo strany štátu, ktorý tento stav spôsobil, nie je zatiaľ snaha to relevantne a urýchlene riešiť a doriešiť  v … Pokračovať v čítaní

Čítať viac
Napísané , autor:

Týmto Vám oznamujeme, že dnešným dňom nadobúda účinnosť aktualizácia č.1 výzvy IROP-CLLD-Q181-511-001 – Aktivita A1 – Podpora podnikania a inovácií. Celé znenie výzvy nájdete na našom webovom sídle na linku tu: https://www.massafran.sk/vyzvy-irop-rok-2021/irop-clld-q181-511-001-aktualizacia-c-1/

Čítať viac