Vitajte na stránkach
obce Zlatá Baňa

Zlatá Baňa vznikla v chotári obce Lesíček v 2. polovici 18. storočia. Táto obec sa prvýkrát písomne spomína v roku 1550. Samostatnosť získala v polovici 19. storočia. Neúspešné pokusy o ťažbu zlata v rokoch 1730 - 1861 sa skončili vybudovaním erárneho podniku na ťažbu hliny a výrobu kachieľ, ktoré boli známe v celom Rakúsko - Uhorsku... Čítať viac

Prečo nás navštíviť?

Drevený megafón
Bežecká stopa

Opálové bane

Aktuality

Napísané , autor:

Kedy podať priznanie k dani z nehnuteľností? Najneskôr do 31. januára 2022 je potrebné podať priznanie k dani z nehnuteľností (DzN) a to v prípade, ak ste ešte priznanie k dani z nehnuteľností nepodávali a v roku 2021 ste nehnuteľnosť … Pokračovať v čítaní

Čítať viac
Napísané , autor:

Dňa 22. januára 2022, t.j. v sobotu, sa v našej obci uskutoční výkup papiera výmenou za hygienické a toaletné potreby. Výkup papiera sa bude realizovať o 9:00 pred obecným úradom. Vykupovať sa bude iba papier. Kartón sa nevykupuje. Papier musí byť … Pokračovať v čítaní

Čítať viac
Napísané , autor:

V zmysle platného VZN č. 2/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Zlatá Baňa Vám oznamujeme, že k čestnému prehláseniu k zníženiu alebo odpusteniu poplatku za komunálny odpad je potrebné doložiť doklad preukazujúci dôvod … Pokračovať v čítaní

Čítať viac
Napísané , autor:

Hlas farnosti Kokošovce   Staršie čísla

Čítať viac
Napísané , autor:

Úspešné vykročenie do Nového roka 2022 Vám prajú starosta obce a poslanci OZ Zlatá Baňa

Čítať viac