Vitajte na stránkach
obce Zlatá Baňa

Zlatá Baňa vznikla v chotári obce Lesíček v 2. polovici 18. storočia. Táto obec sa prvýkrát písomne spomína v roku 1550. Samostatnosť získala v polovici 19. storočia. Neúspešné pokusy o ťažbu zlata v rokoch 1730 - 1861 sa skončili vybudovaním erárneho podniku na ťažbu hliny a výrobu kachieľ, ktoré boli známe v celom Rakúsko - Uhorsku... Čítať viac

Prečo nás navštíviť?

Drevený megafón
Bežecká stopa

Opálové bane

Aktuality

Napísané , autor:

rozpočtové opatrenie č. 1/2020: úprava rozpočtu za rok 2020 – príjmy úprava rozpočtu za rok 2020 – výdaje

Čítať viac
Napísané , autor:

Schválený rozpočet na r. 2021 s výhľadom na r. 2022-23 – príjmy Schválený rozpočet na r. 2021 s výhľadom na r. 2022-23 – výdaje

Čítať viac
Napísané , autor:

VZN č. 1/2020 – schválené v OZ dňa 28.11.2020

Čítať viac
Napísané , autor:

Verejná vyhláška o zverejnení oznámenia o prerokovaní zadania územnoplánovacej dokumentácie obce Zlatá Baňa – na stiahnutie

Čítať viac
Napísané , autor:

Územný plán obce Zlatá Baňa – Zadanie – Návrh – na stiahnutie

Čítať viac