Laboratórne výsledky vody

rok 2024

Hodnotenie vzorky vody č. 3518/2024 – na stiahnutie
Evidencia štandardov kvality za oblasť VODA – pitná – na stiahnutie
Hodnotenie vzorky vody č. 1139/2024 – na stiahnutie
Protokol o skúškach vzorky vody č. 1139/2024 – na stiahnutie
Protokol o skúškach vzorky pitnej vody č. 1139/2024 – na stiahnutie

rok 2023

RÚVZ hodnotenie č. 9009/2023 – na stiahnutie
Protokol o skúškach vody č. 9009/2023 – na stiahnutie
Protokol o skúškach pitnej vody č. 9009/2023 – na stiahnutie
RÚVZ hodnotenie č. 5375/2023 – na stiahnutie
RÚVZ hodnotenie č. 2280/2023 – na stiahnutie
RÚVZ hodnotenie č. 440/2023 – na stiahnutie
Evidencia štandardov kvality za oblasť VODA – pitná – na stiahnutie

rok 2022

RÚVZ hodnotenie č. 10245/2022 – na stiahnutie

RÚVZ hodnotenie č. 8897/2022 – na stiahnutie

RÚVZ hodnotenie č. 6302/2022 – na stiahnutie

Protokol o skúškach vzorky pitnej vody č. 6302/2022 – na stiahnutie

Protokol o skúškach vzorky vody č. 6302/2022 – na stiahnutie

Hodnotenie vzorky č. 1838/2022 (pitná voda) – na stiahnutie

Protokol o skúške vody č. 1940/2022 z 03/2022 – na stiahnutie

rok 2021

Laboratórne výsledky vody z RÚVZ v Prešove 11/2021 (pitná voda) – na stiahnutie

Laboratórne výsledky vody z RÚVZ v Prešove 11/2021 (kuchynka OcU) – na stiahnutie

Laboratórne výsledky vody z RÚVZ v Prešove 10/2021 (OcU denná miestnosť) – na stiahnutie

Laboratórne výsledky vody z RÚVZ v Prešove 09/2021 (OcU denná miestnosť) – na stiahnutie