Zmluvy 2017

Poisťovňa AXA – PZP na obecné osobné motorové vozidlo

Zmluva o dielo Modernizácia a stavebné úpravy materského komunitného centra Zlatá Baňa

Zmluva s VSD o dodávkach elektrickej energie

Zmluva o grantovom účte s PrimaBankou

Zmluva na poskytovanie služieb na monitorovanie pohybu vozidla, TSS GRoup sro

Kúpna zmluva – zakúpenie osobného vozidla, Carcom s.r.o.

Zmluva s Lumius Slovakia s.r.o. o združených dodávkach elektrickej energie 2017

Zmluva s KP na PZP traktor

Návrh zmluvy s Komunálnou poisťovňou na PZP traktor

Zmluva na vyhotovenie projektovej dokumentácie Materské komunitné centrum

Kúpna zmluva na zakúpenie traktora pre obecné účely

Zmluva s COOP Jednota Presov o odpredaji pozemku

Zmluva s O2 o poskytovaní telekomunikačných služieb

Zmluva s Presnet o poskytovaní internetu v klube mladých

Zmluva o manažmente projektu Zlatá Baňa – MB Profit PB, s.r.o.

Zmluva s Fedest s.r.o. asfaltérske práce pred klubom mladých

Zmluva s Fedest s.r.o. asfaltérske práce pred budovou Ocú

Zmluva o úpravách budovy OcÚ

Víťazná cenová ponuka k úpravám v budove OcÚ

Zmluva na výstavbu nového verejného osvetlenia

Splátkový kalendár k zmluve na výstavbu verejného osvetlenia obce

Zmluva s ATH s.r.o.

Mandátna zmluva s ATH s.r.o.

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce RKFU

Zmluva dohoda s UPSVAR §12

Zmluva dohoda s UPSVaR §10

Zmluva o vykonaní auditu účtovnej uzávierky

Zmluva na vybudovanie kamerového systému obce

Zmluva na odpredaj Tatry 148

O2 Slovakia s.r.o.

PaedDr. Volčková