Súčasnosť

Niekoľko fotografií dokumentujúcich nádhery našej obce z vtáčej perspektívy. Máme právo byť hrdí.