Zmluvy 2020

Súbor/partner Popis Zverejnená
Komunálna poisťovňa Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (POF119) 05.08.2020
Úrad práce soc. vecí a rodiny Dohoda č. 20/37/010/90 04.08.2020
ENVI – PAK, a.s. Príloha č. 1 k zmluve VKE 0720201530A 08.07.2020
VSD a.s. Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy (OM park) 17.06.2020
VSD a.s. Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy 08.06.2020
Úrad práce soc. vecí a rodiny Dohoda č. 20/37/012/73 11.05.2020
Fúra s.r.o. Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb 17.02.2020
PJ Senior Dodatok k zmluve o dielo 13.02.2020