Zmluvy 2020

Súbor/partner Popis Zverejnená
Ing. Peter Leško PVS ONDAVA Zmluva o prevádzkovaní infraštrukturálneho majetku obce 29.12.2020
Ignite s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb 18.12.2020
Prima banka Slovensko Zmluva o municipálnom úvere Eurofondy (A) č. 96/010/19 – dodatok č. 1 15.12.2020
SR – Štatistický úrad Zmluva o výpožičke 09.12.2020
Úrad práce soc. vecí a rodiny Dohoda č. 20/37/012/453 19.11.2020
Úrad práce soc. vecí a rodiny Dohoda č. 20/37/010/177 19.11.2020
Slovak Medical Company, a.s. Zmluva o dielo č. 6/2020/SMC 10.09.2020
Úrad práce soc. vecí a rodiny Dohoda č. 20/37/012/302 01.09.2020
Ing. Ján Kunák Mandátna zmluva o obstaraní Územnoplánovacej dokumentácie obce Zlatá Baňa
Poverenie pre Ing. Kunáka
24.08.2020
Ing. Vladimír Vaščák Zmluva o poskytovaní audítorských služieb 19.08.2020
Komunálna poisťovňa Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (POF119) 05.08.2020
Úrad práce soc. vecí a rodiny Dohoda č. 20/37/010/90 04.08.2020
ENVI – PAK, a.s. Príloha č. 1 k zmluve VKE 0720201530A 08.07.2020
VSD a.s. Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy (OM park) 17.06.2020
VSD a.s. Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy 08.06.2020
Úrad práce soc. vecí a rodiny Dohoda č. 20/37/012/73 11.05.2020
Fúra s.r.o. Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb 17.02.2020
PJ Senior Dodatok k zmluve o dielo 13.02.2020