Zmluvy 2021

Súbor/partner Popis Zverejnená
FNsP J. A. Reimana Prešov Zmluva o poskytovaní služieb 27.01.2021
FECUPRAL, spol. s r.o. Zmluva o ekologicky nezávadnom zneškodnení infekčného odpadu COVID 05.02.2021
Zlatá Baňa pre všetkých, o.z Nájomná zmluva 03.03.2021
Štatistický úrad SR Dodatok k zmluve o výpožičke 17.03.2021
FNsP J. A. Reimana Prešov Zmluva o poskytovaní služieb 30.04.2021
FNsP J. A. Reimana Prešov Zmluva o poskytovaní služieb 30.04.2021
FEDAN s.r.o. Zmluva o dielo 04.05.2021
Ing. Vladimír Vaščák – audítor Zmluva o poskytovaní audítorských služieb 06.05.2021
DOXX – stravné lístky s.r.o. Zmluva o zabezpečení stravovania pre zamestnancov 25.06.2021
Slovak Medical Company a.s. Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 6/2020/SMC 28.07.2021
Slovak Telekom a.s. Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb – balík služieb 28.07.2021
Slovenská republika zastúpená Ministerstvom dopravy a výstavby SR Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy a výstavby SR 23.08.2021
Interprofis s.r.o. Zmluva o dielo na zhotovenie projektovej žiadosti 20.09.2021
Made spol. s r.o. Dodatok č. 2 k Licenčnej zmluva č. U1097/2013 29.09.2021
SR Lesy Slovenskej republiky š.p. Zmluva o výpožičke č. 01-99-2021 28.10.2021
Úrad práce soc. vecí a rodiny Dohoda č. 21/37/010/95 01.12.2021
Úrad práce soc. vecí a rodiny Dohoda č. 21/37/012/201 01.12.2021
Orange Slovensko a.s. Zmluva o poskytnutí služieb
Dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb
Príloha k dodatku
Súhlas s uzatváraním zmlúv o poskytovaní verejných služieb…
Zmena Primy na paušál
14.12.2021
Prima banka Slovensko a.s. Zmluva o Municipálnom úvere – Eurofondy (A) č. 96/010/19
Dodatok č. 2
14.12.2021
Ignite, s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb 29.12.2021