Voľby prezidenta SR

Voľby prezidenta SR 2024

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil rozhodnutím č. 1/2024 Z. z. voľby prezidenta Slovenskej republiky a určil termín ich konania na sobotu 23. marca 2024 a termín prípadného druhého kola volieb na sobotu 6. apríla 2024. Rozhodnutie o vyhlásení volieb je uverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Voľby prezidenta SR 2. kolo – výsledky – na stiahnutie (09.04.2024)

Voľby prezidenta SR 1. kolo – výsledky – na stiahnutie (25.03.2024)

Kandidáti pre voľby prezidenta SR – na stiahnutie (26.02.2024)

Informácia pre voliča (hlasovacie preukazy) – na stiahnutie (12.02.2024)

Emailová adresa na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do OVK + na doručenie žiadosti o vydaní HP – na stiahnutie (12.02.2024)

Informácia pre voliča (podmienky práva voliť a byť volený) – na stiahnutie (12.01.2024)

Informácia pre voliča (v deň volieb) – na stiahnutie (12.01.2024)

Zbierka zákonov (rozhodnutie predsedu NR SR) – na stiahnutie (12.01.2024)