Správy HK

Stanoviská k návrhu rozpočtu obce:

Stanovisko k návrhu rozpočtu na r. 2023 s výhľadom na r. 2024-25
Stanovisko k návrhu rozpočtu na r. 2022 s výhľadom na r. 2023-24
Stanovisko k návrhu rozpočtu na r. 2021 s výhľadom na r. 2022-23
Stanovisko k návrhu rozpočtu na r. 2020 s výhľadom na r. 2021-22
Stanovisko k návrhu rozpočtu na r. 2019 s výhľadom na r. 2020-21


Stanoviská k záverečnému účtu obce:

Stanovisko hlavného kontrolóra obce Zlatá Baňa k záverečnému účtu obce Zlatá Baňa za rok 2022
Stanovisko hlavného kontrolóra obce Zlatá Baňa k záverečnému účtu obce Zlatá Baňa za rok 2021
Stanovisko hlavného kontrolóra obce Zlatá Baňa k záverečnému účtu obce Zlatá Baňa za rok 2020
Stanovisko hlavného kontrolóra obce Zlatá Baňa k záverečnému účtu obce Zlatá Baňa za rok 2019
Stanovisko hlavného kontrolóra obce Zlatá Baňa k záverečnému účtu obce Zlatá Baňa za rok 2018
Stanovisko hlavného kontrolóra obce Zlatá Baňa k záverečnému účtu obce Zlatá Baňa za rok 2017
Stanovisko hlavného kontrolóra obce Zlatá Baňa k záverečnému účtu obce Zlatá Baňa za rok 2016


Plány kontrolnej činnosti:

Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2023
Plán kontrolnej činnosti 2022/II
Plán kontrolnej činnosti 2022/I
Plán kontrolnej činnosti 2022/II
Plán kontrolnej činnosti 2021/I
Plán kontrolnej činnosti 2020/II
Plán kontrolnej činnosti 2019/II
Plán kontrolnej činnosti 2019/I
Plán kontrolnej činnosti 2018/II


Správy z kontrolnej činnosti:

Správa o kontrolnej činnosti za r. 2022
Správa o kontrolnej činnosti za r. 2021
Správa o kontrolnej činnosti za r. 2020
Správa o kontrolnej činnosti za r. 2019
Správa o kontrolnej činnosti za r. 2018