Komunálny odpad

Zvozový kalendár na rok 2024 – na stiahnutie


Úroveň vytriedenia KO za rok 2023 – na stiahnutie

Úroveň vytriedenia KO za rok 2022 – na stiahnutie

Úroveň vytriedenia KO za rok 2021 – na stiahnutie

Úroveň vytriedenia KO za rok 2020 – na stiahnutie

Úroveň vytriedenia KO za rok 2019 – na stiahnutie


Komunálne a drobné stavebné odpady za rok 2022 (prehľad) – na stiahnutie


Narábanie s komunálnym odpadom

Ako správne triediť obaly od syrov – na stiahnutie